Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2020 ROK

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu oraz jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz

Na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu publikuje sprawozdania finansowe za 2020 r. swojej jednostki oraz jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz.

Poniżej sprawozdania finansowe za 2020 r.

Data powstania: wtorek, 20 kwi 2021 12:40
Data opublikowania: wtorek, 20 kwi 2021 13:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 maj 2022 14:59
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 283 razy