Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2021 ROK

Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu oraz jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz.

Na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibą poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu publikuje sprawozdania finansowe za 2021 r. swojej jednostki oraz jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz.

 

Poniżej sprawozdania Finansowe za 2021 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 21 kwi 2022 08:51
Data opublikowania: czwartek, 21 kwi 2022 09:17
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 57 razy