Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 24 czerwca 2022

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 maja 2022

Wiadomości

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na dyrektora - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na dyrektora - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na dyrektora - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na dyrektora - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 kwietnia 2022

Wiadomości

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2021 ROK

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2021 ROK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 stycznia 2022

Wiadomości

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2022

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 stycznia 2022

Wiadomości

Oświadczenie

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 czerwca 2021

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 czerwca 2021

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 czerwca 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 maja 2021

Wiadomości

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021

Dodanie nowej wiadomości: Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 kwietnia 2021

Wiadomości

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2020 ROK

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2020 ROK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 01 kwietnia 2021

Wiadomości

DOFINANOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 2021 ROKU

Dodanie nowej wiadomości: DOFINANOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 2021 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 marca 2021

Wiadomości

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 marca 2021

Wiadomości

Deklaracja dostępności

Dodanie nowej wiadomości: Deklaracja dostępności - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2021 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2021 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 lutego 2021

Wiadomości

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

Dodanie nowej wiadomości: PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021 ROK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 lutego 2021

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 lutego 2021

Wiadomości

Informacja o kandydatach spełniających wymogi formalne

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o kandydatach pełniających wymogi formalne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 lutego 2021

Wiadomości

ZASADY DOTYCZĄCE ZAPISÓW/REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Dodanie nowej wiadomości: ZASADY DOTYCZĄCE ZAPISÓW/REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - [Wszystkie zmiany]

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKOLNO – PRZESZKOLNYM NR 1 W PISZU I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Dodanie nowej wiadomości: ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKOLNO – PRZESZKOLNYM NR 1 W PISZU I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 lutego 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 stycznia 2021

Wiadomości

KLAUZULE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Z ART. 13 RODO

Dodanie nowej wiadomości: KLAUZULE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Z ART. 13 RODO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 stycznia 2021

Wiadomości

OŚWIADCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 sierpnia 2020

Wiadomości

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Dodanie nowej wiadomości: Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 lipca 2020

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 czerwca 2020

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 czerwca 2020

Wiadomości

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 czerwca 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2020 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2020 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 maja 2020

Wiadomości

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PLACÓWKACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PLACÓWKACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 kwietnia 2020

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 marca 2020

Wiadomości

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 stycznia 2020

Wiadomości

OŚWIADCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 stycznia 2020

Wiadomości

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

Dodanie nowej wiadomości: PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian