Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówienia

piątek, 24 cze 2022 14:18
Dyrektor Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu informuje, iż w dniu 24.06.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00223390/01 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Pisz wraz z zakupem biletów miesięcznych w roku szkolnym 2022/2023. Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/110272a6-9290-4da1-af65-27008bc5a230

Ogłoszenie o zamówieniu

piątek, 24 cze 2022 14:13
Dyrektor Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu informuje, iż w dniu 24.06.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00223671/01 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Uścianach w roku szkolnym 2022/2023. Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4f3be7fa-9044-4689-b780-5795665fd7df

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora

piątek, 13 maj 2022 15:08
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Piszu

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora

piątek, 13 maj 2022 15:05
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora

piątek, 13 maj 2022 15:03
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kotle Dużym

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora

piątek, 13 maj 2022 15:00
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżach

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

poniedziałek, 21 cze 2021 11:53

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

poniedziałek, 21 cze 2021 09:20