Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2019 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM

środa, 30 paź 2019 11:21

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności oceny ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty.

poniedziałek, 1 kwi 2019 12:30
Zawiadomienie o powtórzeniu czynności oceny ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty w części 4 i 6 postępowania pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Ośmiu najlepszych w Gminie Pisz” Znak sprawy: ZEOSP.350.2.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

piątek, 11 sty 2019 13:01
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu do pracowni szkolnych (dalej zwane „aparatura i sprzęt”), przeznaczonych na wyposażenie szkół objętych projektem prowadzonym przez Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu. Ogłoszenie nr 502602-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.