Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu oraz jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz

Na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu publikuje sprawozdania finansowe za 2018 r. swojej jednostki oraz jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz.

Poniżej sprawozdania finansowe za 2018 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 9 maj 2019 07:58
Data opublikowania: czwartek, 9 maj 2019 08:11
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 181 razy