Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dyrektor Zespołu Ekonomicznej Obsugi Szkół i Przedszkoli w Piszu informuje, iż w dniu 14.06.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00081992/01 zotało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Pisz wraz z zakupem biletów miesięcznych w roku szkolnym 2021/2022.

Dokumentacja do niniejszego postąpowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8939cdba-f530-42ba-9658-9bf54ab1382b

Data powstania: poniedziałek, 14 cze 2021 13:33
Data opublikowania: poniedziałek, 14 cze 2021 13:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 cze 2021 15:28
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 261 razy